Technologie w\lasne czy szkolne? Podzia\l cyfrowy i jego skutki w kontekście nauczania i uczenia się wzbogaconego technologicznie

Resource type
Conference Paper
Authors/contributors
Title
Technologie w\lasne czy szkolne? Podzia\l cyfrowy i jego skutki w kontekście nauczania i uczenia się wzbogaconego technologicznie
Date
2019
Proceedings Title
Forum Oświatowe
Volume
30
Pages
199–218
Short Title
Technologie w\lasne czy szkolne?
Library Catalogue
Google Scholar
Citation
Kopciewicz, L., & Bougsiaa, H. (2019). Technologie w\lasne czy szkolne? Podzia\l cyfrowy i jego skutki w kontekście nauczania i uczenia się wzbogaconego technologicznie. Forum Oświatowe, 30, 199–218.