Preverovaní vedomostí žiakov vo vybranom učive predmetu technika pomocou PC

Resource type
Journal Article
Author/contributor
Title
Preverovaní vedomostí žiakov vo vybranom učive predmetu technika pomocou PC
Date
2018
Library Catalogue
Google Scholar
Citation
Stadtrucker, R. (2018). Preverovaní vedomostí žiakov vo vybranom učive predmetu technika pomocou PC.