In authors or contributors

Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych - rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół

Resource type
Journal Article
Authors/contributors
Title
Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych - rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół
Date
2013
Library Catalogue
Google Scholar
Citation
Hennessy, S., London, L., & Dzierzgowski, J. (2013). Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych - rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół.